- Những năm gần đây, kinh tế hợp tác xã ở Vĩnh Long không ngừng phát triển và mang lại nhiều lợi ích, góp phần đáng kể trong việc tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho xã viên cũng như người lao động.