(Thể thao số) Vincent Kompany đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester City trong vòng 6 năm tới.