Bắt đầu từ ngày 1/9/2011 VinaPhone chính thức triển khai dịch vụ Ứng tiền cho thuê bao VinaPhone trả trước nhằm đảm bảo liên lạc của khách hàng không bị gián đoạn kể cả khi hết tiền trong tài khoản.