Nhằm quy chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm vật liệu đất sét nung mang thương hiệu Viglacera, mới đây Viglacera đã ban hành “Tiêu chuẩn VIGLACERA - sản phẩm đất sét nung” áp dụng trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng.