Vietopia, thành phố giáo dục dành cho trẻ em với tổng số vốn đầu tư lên tới 25 triệu USD, được xem là một dự án đầy bứt phá, được những nhà đầu tư thực hiện với một niềm đam mê vá quyết tâm cao. Với mong muốn dự án lan tỏa sâu rộng, dự án Vietopia đã chọn hướng xã hội hóa.