(NDHMoney) Viettel triển khai chương trình khuyến mại cho tất cả các loại thẻ nạp, không phân biệt mệnh giá thẻ.