ICTnews - Trong 2 ngày 17 và 18/3/2012, Viettel khuyến mại cho khách hàng mua điện thoại Samsung Galaxy S3 Mini và sử dụng mạng Viettel được giảm tới 1,7 triệu đồng so với mức giá niêm yết của Samsung.