(NDHMoney) Từ nay đến hết 31/3/2012, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank thực hiện miễn phí thường niên đầu năm cho 02 sản phẩm thẻ Amex truyền thống và Amex liên kết với Vietnam Airlines.