(ICTPress) - Hôm nay ngày 9/10, cuộc thi viết thư quốc tế UPU hàng năm dành cho các em học sinh từ 10 đến 15 tuổi do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã được Ban Tổ chức tại Việt Nam chính thức phát động tại Hà Nội.