Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 đã được phát động tại trường Trung học cơ sở Đoàn Kết, Hà Nội, ngày 7/10.