VOV.VN - Quan hệ Việt - Pháp mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể, phục vụ cho lợi ích chính đáng của cả hai nước.