QĐND - Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng sinh năm 1935, quê ở thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ông nguyên là phóng viên ảnh chiến trường, Phòng Thông tấn quân sự, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Lương Nghĩa Dũng hy sinh ngày 1-5-1972 tại mặt trận Quảng Trị.