TT - Đó là game show có tên gọi The biggest game show in the world (tạm dịch: Trò chơi truyền hình xuyên quốc gia) sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 30-10 đến 6-11.