Bộ GD&ĐT cho biết, Việt Nam đã tham gia chương trình quốc tế đánh giá học sinh (PISA) vào năm 2012 do Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OEDC) khởi xướng.