(Toquoc)-Việt Nam có thể là nước đầu tiên mua SU-35 của Nga, một bước tiến đáng khích lệ trên con đường hiện đại hóa quốc phòng.