Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, người đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt hôm nay cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự với Việt Nam.