- Ngày 13/3/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn đưa Đoàn đại biểu cao cấp Vương quốc Lào do Vua Xrivang Vathana và Thủ tướng Xuvana Phuma dẫn đầu kết thúc chuyến thăm Việt Nam.