ND - Sau 16 năm thành lập, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ hùng hậu, từ đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: nghiên cứu về giống; về cây dứa Cayenne và chuối cấy mô sạch bệnh; áp dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật trồng cây ăn quả... góp phần thúc đẩy kinh tế vườn các tỉnh phía nam đạt hiệu quả cao.