(VietNamNet)-Viên chức nghỉ chế độ thai sản khi đã được hưởng chế độ BHXH thì có được hưởng lương ở cơ quan trong thời gian nghỉ thai sản không?