(PL&XH)-Ngày 19-6, Quốc hội đã dành buổi sáng để thảo luận về Dự thảo Luật Việc làm.