SGTT.VN - Trước ý kiến của người dân cho rằng có kết quả xác định của viện Môi trường và tài nguyên không chính xác so với thiệt hại thực tế ô nhiễm do Sonadezi Long Thành gây ra, thạc sĩ Nguyễn Thanh Hùng, phó trưởng phòng Quản lý tài nguyên (viện Môi trường và tài nguyên - đại học Quốc gia TP.HCM), đơn vị được tỉnh Đồng Nai mời xác định thiệt hại, đã thừa nhận với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị: có thể thực tế người dân thiệt hại rất lớn nhưng viện không đủ cơ sở khẳng định Sonadezi gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn.