Viêm mũi di ứng là bệnh của nhiều người, bệnh không thể chữa khỏi nhưng có cách hạn chế nó.