(VTC News) - Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin máy bay siêu thanh X-51A đã nổ tung trên Thái Bình Dương với nguyên nhân là sự cố của hệ thống phụ.