Hiện nay, các loại điện thoại thông minh Smartphone đang ngày càng phổ biến hơn trong cuộc sống thường ngày bởi những tiện ích của nó.