Khi chủ tọa phiên xét xử hỏi Dương Chí Dũng về việc có định hướng và chỉ đạo việc mua ụ cũ hay không thì bị cáo này cho biết mình hoàn toàn không định hướng và chỉ đạo bất kỳ ai mua ụ mới hay ụ cũ.