Các kỹ thuật đa dạng trong demo PES 2010 đều được hướng dẫn cụ thể trong video dưới đây.