Những chiếc xế độ dành cho các ông chủ Ả-Rập bao giờ cũng có phong cách rất riêng, điển hình như Hamann Mercedes-Benz G55 AMG.