Nhắc đến VickyĐinh hẳn các teen sẽ nghĩ ngay đến những sản phẩm Kính áp tròng- Kính giãn tròng đã được bao người nổi tiếng tin dùng. Còn bạn thì sao?Bạn đã hiểu và đã thử một lần thay đổi mình chưa?