(ICTPress) - Nhóm hacker quân đội Điện tử Syria, nhóm chịu trách nhiệm đã làm mất nhiều trang tin tức trực tuyến, tuần này lại thực hiện các tấn công.