"Tháng 9 năm 1996, tôi cay đắng bước chân vào nhà giam Hỏa Lò, bắt đầu một cuộc sống không còn quyền công dân đằng đẵng đến 13 năm liền, như ông đã biết. Ấy là tự tôi đã phấn đấu rút ngắn được 7 năm, chứ đúng ra, theo án, tôi phải ở trại 20 năm, ông ạ..." - vị Tiến sỹ tâm sự.