NDĐT - Ngay trước thời hạn công bố thông tin tuyển sinh năm 2014 của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo dừng tuyển sinh đối với 207 ngành trình độ đại học (ĐH) từ năm 2014. Bộ cũng ra cảnh báo đối với nhiều ngành đào tạo bậc cao đẳng. Toàn bộ những ngành bị dừng tuyển sinh đều do không đảm bảo được điều kiện về giảng viên.