Vừa qua, Ban đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân nhận được điện thoại, đơn thư của một số bộ đội xuất ngũ, có đồng chí đến trực tiếp phản ảnh về việc anh em được quân đội cấp “Thẻ học nghề” nhưng khi tới các cơ sở dạy nghề khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì không nơi nào nhận. Chúng tôi đã đi tìm hiểu vấn đề này.