Chuyện này ở bên Anh, mới đây ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho rằng trẻ em nước Anh đọc ít sách quá, phần lớn chúng chỉ đọc một hoặc hai cuốn sách lấy lệ để vượt qua các kỳ thi quốc gia, như vậy khiến các tiêu chuẩn học thuật đối với học sinh Anh đã “quá thấp trong một thời gian quá dài”. Và để khắc phục, ông Bộ trưởng nói trẻ em từ 11 tuổi trở lên nên đọc 50 cuốn sách mỗi năm như một phần trong nỗ lực nâng cao khả năng đọc. Số sách đó, quy về lượng, thì mỗi đứa trẻ trên 11 tuổi sẽ đọc mỗi tuần một cuốn tiểu thuyết.