(AloBacsi) - Kinh nguyệt của em bình thường, nhưng không hiểu sao giữa kỳ kinh thường ra nhiều dịch nhầy trắng trong, không hôi.