"Gần đây tôi rất sợ đi tiểu vì có cảm giác đau rát vô cùng khó chịu. Tôi đang rất bối rối không biết tại sao và nên làm gì để cải thiện tình trạng này?".