PNO - * Bé gái nhà tôi được 6 tháng nhưng chỉ nặng 7,2kg, xin hỏi bác sĩ bé có ốm không? Hiện nay bé không chịu ăn bột và bú sữa, chỉ đút muỗng, mà mỗi lần như vậy thì khóc la rất dữ.