(GDVN) - Vũ Thu Phương chia sẻ rằng, cô chọn người chồng hiện tại làm chỗ dựa suốt đời vì doanh nhân này khác hẳn những người buông lời ngon ngọt xung quanh. Xem theo tên sao: Vũ Thu Phương,Mai Phương Thúy,Duy Anh,Quang Tuyến,Anh Thư,Ái Phương,Xuân Bắc,Uyên Linh