Từ năm 2006 đến giữa năm 2009, Hợp phần SUDA tỉnh Cà Mau được Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại trên 9,753 tỷ đồng và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam hơn 1,157 tỷ đồng. Thế nhưng, đến gần cuối kỳ tiếp nhận viện trợ, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến số tiền hơn 4,198 tỷ đồng, trong đó làm thất thoát hơn 2,284 tỷ đồng.