QĐND Online - Là người duy nhất tự đề cử trong 7 ứng cử viên cho chức danh đại sứ du lịch, Lý Nhã Kỳ cũng chủ động đưa ra các kế hoạch rất ấn tượng để thúc đẩy bầu chọn cho vịnh Hạ Long trong giai đoạn nước rút cũng như xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Cô đồng thời “ghi điểm” với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với việc thông thạo hai ngoại ngữ Anh, Đức và có thể giao tiếp tiếng Trung Quốc.