Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn cần thi công quyết liệt. Tuy nhiên, hiện không ít hạng mục đang bị đình trệ bởi công tác ĐBGPMB “ê chề”.