Gần đây, vấn đề quản lý, kinh doanh của ngành điện đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc cắt điện tràn lan ở nhiều nơi gây bức xúc cho dư luận xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực ở các địa phương không ngừng gia tăng… Trong khi đó, Nghị định số 74/2003/NĐ-CP (hiện hành) có một số điểm còn hạn chế. Chính vì vậy, ngày 26-6-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, thay thế Nghị định 74/2003/NĐ-CP.