(ANTĐ) - Một số hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng con dấu trong Nghị định 73/2010/NĐ-CP có mức xử phạt cao hơn nghị định trước đây.