(VOV) - Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2012).