Những ngày cuối tháng 8 này, từ chợ Tréo- thị trấn Kiến Giang đi dọc theo con đường “Ông Giáp” (tên người dân huyện Lệ Thủy đặt cho con đường bê tông rộng hơn 10 mét dẫn về quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp), hai bên đường lúa tái sinh đang chín tới vàng ươm, trĩu hạt.