(PL&XH) -Báo PL&XH đã hơn một lần phản ánh nạn “phe vé” đang bùng phát trở lại tại Trung tâm (TT) chiếu phim quốc gia.