(Tamnhin.net) - Đó là loại cây chà là Canary có nguồn gốc từ quần đảo Canary của Châu Phi đã có hơn 100 năm tuổi đời vừa mới được ông Đỗ Xuân Cẩm, cựu giảng viên Trường Đại học Nông lâm Huế phát hiện và công bố rộng rãi trong thời gian gần đây.