QĐND Online – Nhắc đến làng Chuông là nhắc đến địa phương có nghề sản xuất nón nổi tiếng. Đẹp, bền, cứng cáp và tỉ mỉ trong từng chi tiết đã khiến nón làng Chuông vượt trội so với nhưng loại nón địa phương khác. Thời trước, nón làng Chuông là một trong những vật phẩm được chọn tiến cống cho hoàng hậu, công chúa. Hiện nay, tại các khu đô thị, nón không còn chỗ đứng, nhưng ở vùng quê, nhiều lễ hội nhu cầu về nón vẫn còn…