Thực hiện một trong những thông lệ mang tính chất đổi mới của Ban Chấp hành nhiệm kỳ V (2009-2013), cứ vào dịp mỗi đầu năm mới, LĐBCVN đã ban hành đầy đủ các quy định mới của các tổ chức quốc tế, những thay đổi có liên quan đến công tác quản lý và điều lệ các giải trong hệ thống thi đấu chính thức cấp quốc gia cho tất cả các địa phương, đơn vị có đội bóng, các CLB trong nước...