NDĐT- "Trò Trám vào đám mười hai, chẳng xem Trò Trám cũng hoài mất xuân” - cứ đến ngày 11 và 12 tháng Giêng hằng năm, tại miếu Trò, người dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội Trò Trám.