(TNTT>) Nếu dân sơn cước tự hào với đặc sản thịt trâu xông khói thì ở ĐBSCL , trâu luộc mẻ chính là món ngon chân truyền nổi tiếng khắp vùng.